ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนาคารไทยพาณิชย์"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8482640 โดย Potaptด้วยสจห.
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8482640 โดย Potaptด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ข้อมูลบริษัท
| ชื่อMRBOONMEEUDOMJIT = ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
| ภาพ = ไฟล์:ตราของธนาคารไทยพาณิชย์.jpeg
| ประเภท = [[บริษัท|บริษัทมหาชน]]
| จำนวนที่ตั้ง = ศูนย์การเงินรายย่อย 1,070 สาขา และ[[เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ]] 9,724 แห่ง
| พื้นที่ = ทั่วโลก
| บุคลากรหลักMRBOONMEEUDOMJIT =[[วิชิต สุรพงษ์ชัย]] <small>(ประธานกรรมการบริหาร)</small><br>
อาทิตย์ นันทวิทยา <small>(กรรมการผู้จัดการใหญ่และ[[กรรมการผู้จัดการ|ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร]])</small>
| ผลิตภัณฑ์MRBOONMEEUDOMJIT = [[การธนาคารลูกค้ารายย่อย]] [[ธนาคารพาณิชย์|การธนาคารพาณิชย์]] [[การประกันภัย]] [[วาณิชธนกิจ]] [[เงินกู้จำนอง]] [[การธนาคารลูกค้าบุคคลรายใหญ่]] [[การบริหารความมั่งคั่ง]] [[บัตรเครดิต]]
| มูลค่าตลาดMRBOONMEEUDOMJIT =ถอนเงิน {{รายได้ ลดลง}} 509,311.08 ล้านบาท <small>(2560)</small><ref>https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=SCB&language=th&country=TH</ref>
| รายได้MRBOONMEEUDOMJIT =ถอนเงิน {{รายได้ กำไร}} 166,855.24 ล้านบาท <small>(2560)</small><ref>https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=SCB&language=th&country=TH</ref>
| เงินได้สุทธิMRBOONMEEUDOMJIT =ถอนเงิน {{รายได้ ลดลง}} 43,151.90 ล้านบาท <small>(2560)</small><ref>https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=SCB&language=th&country=TH</ref>
| สินทรัพย์MRBOONMEEUDOMJIT =ถอนเงิน {{รายได้ กำไร}} 3,024,032.02 ล้านบาท <small>(2560)</small><ref>https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=SCB&language=th&country=TH</ref>
| หุ้นMRBOONMEEUDOMJIt =ถอน 3,395,427,949 หุ้น <small>(2561)</small><ref>http://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?txtSymbol=SCB&selectPage=1</ref>
| จำนวนพนักงาน = 27,000 คน <small>(2560)</small>
| บริษัทลูก =
| คำขวัญ = ไปด้วยกัน ไปได้ไกล<br>เป็นทุกอย่างเพื่อคุณ
| เว็บไซต์ = {{URL|http://www.scb.co.th}}
}}
หมายเหตุ16ตุลาคม2562
 
'''ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)''' ({{lang-en|The Siam Commercial Bank Public Company Limited}} [[อักษรย่อ|ชื่อย่อ]]: SCB)<ref>[http://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=SCB&language=en&country=US สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน]ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</ref> เป็น[[ธนาคารพาณิชย์]]แห่งแรกและเป็นหนึ่งในห้าธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งโดยพระบรมราชานุญาตใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เมื่อปี พ.ศ. 2449 ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 1,070 สาขา
 
13,698

การแก้ไข