ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระศรีสุริเยนทร์สุริเยนทราบรมราชินี]]
|-
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ศิรินทราบรมราชินี]]
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์|สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์<br />กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์]]
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />หม่อมน้อย
ผู้ใช้นิรนาม