ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร"

 
== การเมือง ==
เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในปี พ.ศ. 2500 ในรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/A/033/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย)] เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500</ref> ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/A/069/1256.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร (พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร)] เล่ม 74 ตอน 69ก วันที่ 20 สิงหาคม 2500</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
56,442

การแก้ไข