ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลูอีเซอแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล"

* [[เจ้าชายรัชทายาทเฟอร์ดินานด์แห่งเดนมาร์ก]] พระอนุชาพระองค์เล็กของพระเจ้าคริสเตียนที่ 8 ทรงประสูติปีพ.ศ. 2335 ทรงอภิเษกสมรสกว่า 10 ปีและไม่มีพระบุตร สิ้นพระชนม์ปีพ.ศ. 2406 ก่อนที่พระนัดดาจะสวรรคต
 
มกุฎราชกุมารและเจ้าชายรัชทายาททรงเป็นทายาทอาวุโสที่ยังดำรงพระชนม์ชีพ หลังจากทั้ง 2 พระองค์เงื่อนไขการสืบราชสันตติวงศ์ที่ได้ถูกประกาศใช้ในรัชสมัยของ[[สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่เฟรเดอริกที่ 3 แห่งเดนมาร์ก]] ได้รวมการสืบราชบัลลังก์โดยผ่านทางสตรีและกฎอาจจะสนับสนุนพระญาติใกล้ชิดกับกษัตริย์พระองค์สุดท้าย
 
สายของสตรีที่มีความใกล้ชิดกับพระเจ้าคริสเตียนที่ 8 ได้แก่
ผู้ใช้นิรนาม