ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพัฒนานิคม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอชัยบาดาล]] และ[[อำเภอท่าหลวง]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอมวกเหล็ก]] [[อำเภอวังม่วง]] [[อำเภอแก่งคอย]] [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสระบุรี)|อำเภอเฉลิมพระเกียรติ]] และ[[อำเภอพระพุทธบาท]] ([[จังหวัดสระบุรี]])
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอชัยบาดาลมวกเหล็ก]] และ([[อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดสระบุรี]])
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอวังม่วงเมืองลพบุรี]] และ[[อำเภอมวกเหล็กโคกสำโรง]] ([[จังหวัดสระบุรี]])
 
== การปกครองส่วนภูมิภาค ==
38,349

การแก้ไข