ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังโบราณ อยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8550054 สร้างโดย 1.20.244.144 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:Ayutthaya Tourism.JPG|thumb|สถานที่ภายในพระราชวังหลวงหรือพระราชวังโบราณ]]
[[ไฟล์:Tri Muk Pavilion.jpg|thumb|300250px|พระที่นั่งตรีมุข]]
'''พระราชวังโบราณ อยุธยา''' คือ พระราชวังหลวง ในสมัย[[กรุงศรีอยุธยา]]
 
== ประวัติ ==
เมื่อ [[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1]] (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา ขึ้นเมื่อ [[พ.ศ. 1893]] พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ สร้างพระที่นั่ง 3 องค์ ได้แก่ พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท พระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาท และ พระที่นั่งไอศวรรย์มหาปราสาท ในเขต[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]]ในปัจจุบัน และ ยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งมังคลาภิเษกมหาปราสาทและ[[พระที่นั่งตรีมุข]]ด้วย พระราชวังระยะแรกนี้ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ เป็นเวลา 98 ปี
ครั้นเมื่อ[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]]เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อ [[พ.ศ. 1991]] ทรงยกบริเวณพระราชวังเดิม ได้แก่ พระที่นั่ง 3 องค์นั้น ให้เป็นพุทธาวาส หรือก็คือ[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]] แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระราชวังมาสร้างใหม่ทางด้านเหนือของพระราชวังเดิม ใกล้แม่น้ำลพบุรี คูเมืองด้านเหนือ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง[[พระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาท]]และ[[พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท]] เป็นพระที่นั่ง 2 องค์แรก
 
มีพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งซึ่งสร้างในเขตนี้ แต่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างในรัชสมัยใด ก็คือ พระที่นั่งมังคลาภิเษก หรือพระที่นั่งวิหารสมเด็จพระมหาปราสาท 3 องค์นี้ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ 16 พระองค์ เป็นเวลา 182 ปี
ในสมัยของ[[สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง]] ทรงขยายให้วังหลวงกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม โดยให้เขตพระราชวังไปเชื่อมติดกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ แล้วก็โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาปราสาทเพิ่มอีก 2 องค์ คือพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ และ พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์
 
ต่อมาในรัชสมัยของ[[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]] ทรงสร้าง[[พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์]]ขึ้นเป็นที่ประทับอีกองค์หนึ่ง ดังนั้นวังหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายมี พระมหาปราสาทรวมทั้งสิ้น 6 องค์ เป็นที่ประทับของ พระมหากษัตริย์ 10 พระองค์ เป็นเวลา 137 ปี จนเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ [[พ.ศ. 2310]]
 
[[พระบรมมหาราชวัง]]ใน[[กรุงเทพมหานคร]]นั้น ได้สร้างเลียนแบบ[[พระบรมมหาราชวัง]]ใน[[กรุงศรีอยุธยา]]
 
== พื้นที่ ==
[[ไฟล์:วังโบราณชั้นนอก.jpg|thumb|300250px|บริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอก ไกลๆคือเขตพระราชฐานชั้นกลาง]]
[[ไฟล์:ศูนย์ศึกษาวังโบราณ.jpg|thumb|300250px|แบบแปลนพระราชวังโบราณในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา องค์ใกล้สุดคือพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ และอีกพระที่นั่งองค์ใหญ่อีก 2 องค์]]
 
พระบรมมหาราชวังระยะหลังนั้น มีป้อมรอบพระราชวัง 8 ป้อม ประตูน้ำ 2 ประตู ประตูบก 20 ประตู พระราชวังหลวงแบ่งออกเป็นเขตต่างๆ ดังนี้
 
[[ไฟล์:วังโบราณชั้นนอก.jpg|thumb|300px|บริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอก ไกลๆคือเขตพระราชฐานชั้นกลาง]]
[[ไฟล์:ศูนย์ศึกษาวังโบราณ.jpg|thumb|300px|แบบแปลนพระราชวังโบราณในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา องค์ใกล้สุดคือพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ และอีกพระที่นั่งองค์ใหญ่อีก ๒ องค์]]
 
* '''เขตพระราชฐานชั้นนอก''' เป็นที่ตั้งของ [[พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์]] และส่วนราชการต่าง ๆ เช่น ศาลาลูกขุน ศาลหลวง ศาลาสารบัญชี เป็นต้น
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* วิไลรัตน์. 2546. ''กรุงศรีอยุธยา''. อมรินทร์พริ้นติ้ง
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
* หนังสือและบทความ
** ภาวรรณ เรืองศิลป์. พระราชวังและวัดหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาในเอกสารฮอลันดา. ''วารสารไทยศึกษา'' (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 5, 1 (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2552): 1-28.
 
*{{geolinks-bldg|14.358611|100.558333}}
 
3,258

การแก้ไข