ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าธงไชยสิริพันธ์ ศรีธวัช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|dynasty = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
|issue-type = พระบุตร
|father = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสิริศิริธัชสังกาศ]]
|mother = หม่อมเผื่อน ศรีธวัช ณ อยุธยา
|issue = 8 คน
|father-type = พระบิดา
|title = หม่อมเจ้าชั้น 4}}
'''อำมาตย์โท หม่อมเจ้าธงชัยสิริพันธ์ ศรีธวัช''' (His Serene Highness Prince Thongjaya Siribandha Sridhavaj; 10 ธันวาคม พ.ศ. 2433 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515) เป็นพระโอรสลำดับที่ 7 ใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสิริศิริธัชสังกาศ]] ประสูติแต่หม่อมเผื่อน ศรีธวัช ณ อยุธยา
 
หม่อมเจ้าธงชัยสิริพันธ์ ศรีธวัช ทรงจบการศึกษาที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มต้นรับราชการเป็น มหาดเล็กรายงานมณฑลปราจีณ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2451
ผู้ใช้นิรนาม