ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{ต้องการเพิ่มอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล อำเภอ
| name = บ้านใหม่ไชยพจน์
| image_map = Amphoe 3119.svg
}}
 
'''บ้านใหม่ไชยพจน์''' [–ไช-ยะ-พด] เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดบุรีรัมย์]] ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 95 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือ[[ศาสนาพุทธ]] และประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก แยกตัวออกจาก[[อำเภอพุทไธสง]]เมื่อ พ.ศ. 2536 มีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่ และมีงานประจำปีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี คือ ประเพณีปรางค์กู่สวนแตง และบุญบั้งไฟบ้านใหมไชยพจน์
 
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์มีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญดังนี้
* สวนป่าสิริกิตติ์ หมู่ที่ 2 ตำบลทองหลาง มีเนื้อที่ 119 ไร่
* ป่าสงวนแห่งชาติหนองข่า หมู่ที่ 5 และ 6 ตำบลแดงใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2,470 ไร่
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
{|
|-
||1.||หนองแวง|||| (Nong Waeng)||||||15 หมู่บ้าน||
|-
||2.||[[ตำบลทองหลาง (อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์)|ทองหลาง]]|||| (Thonglang)||||||10 หมู่บ้าน||
|-
||3.||แดงใหญ่|||| (Daeng Yai)||||||9 หมู่บ้าน||
|-
||4.||[[ตำบลกู่สวนแตง|กู่สวนแตง]]|| || (Ku Suan Taeng)||||||12 หมู่บ้าน||
|-
||5.||หนองเยือง|||| (Nong Yueang)||||||9 หมู่บ้าน||
|}
 
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเยืองทั้งตำบล
 
== การศึกษา ==
;โรงเรียนระดับประถมศึกษา (สพฐ.)
มีทั้งหมด 21 โรงเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
== วัฒนธรรม ==
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์มีเทศกาลและงานประเพณีที่สำคัญดังนี้
* '''ประเพณีปรางค์กู่สวนแตงและบุญบั้งไฟบ้านใหม่ไชยพจน์''' บริเวณโบราณสถาน[[ปรางกู่สวนแตง]] (ข้าง[[โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม]]) ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี
* '''ประเพณีบุญฉลองปรางค์กู่ฤๅษี ''' บริเวณโบราณสถาน[[ปรางค์กู่ฤๅษี]] ตำบลหนองเยือง ประมาณกลางเดือนมีนาคมของทุกปี
* '''งานกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์และงานฉลองเจ้าพ่อ กม.ศูนย์''' บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ประมาณต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
 
== อ้างอิง ==
16,144

การแก้ไข