ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระบวนพยุหยาตราชลมารค"

 
==== ในรัชกาลที่ 10 ====
# สำหรับรัชสมัยรัชกาลที่ 10 ได้มีการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคครั้งแรก ในการ[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562|พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562]] โดยการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค จาก[[ท่าวาสุกรี]] ไปยัง[[ท่าราชวรดิฐ]] ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เลื่อนจากเดิมวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากมีกระแสน้ำขึ้น เกรงจะกระทบประชาชน‬ในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น‬)
 
== เส้นทางเดินเรือ ==
89

การแก้ไข