ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระบวนพยุหยาตราชลมารค"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
 
==== ในรัชกาลที่ 10 ====
# สำหรับรัชสมัยรัชกาลที่ 10 ได้มีการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคครั้งแรก ในการ[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562|พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562]] โดยการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค จาก[[ท่าวาสุกรี]] ไปยัง[[ท่าราชวรดิฐ]] ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
== เส้นทางเดินเรือ ==
11,559

การแก้ไข