ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระบวนพยุหยาตราชลมารค"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
* [[รัชกาลที่ 6|รัชกาลที่ 6]] 2 ลำ
 
จากนั้นก็มิได้มีการสร้างเรืออีกจนถึงรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] จึงได้มีการสร้าง[[เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9]] เนื่องในโอกาส[[พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539|พระราชพิธีกาญจนาภิเษก]] เรือที่สำคัญๆสำคัญ ๆ และตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ก็ได้แก่ [[เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช]] สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชกาลที่ 4 และมาสร้างขึ้นแทนลำเดิมอีกในรัชกาลที่ 6 [[เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์]] สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 และ [[เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์]] สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 6
 
ในช่วงสมัย[[สงครามแปซิฟิก|สงครามมหาเอเชียบูรพา]] อู่เรือพระที่นั่งที่ปากคลองบางกอกน้อยถูกลูกระเบิดถล่มจนเรือเสียหายไปหลายลำ จากนั้นจึงมีการซ่อมแซมเรือและโอนเรือพระราชพิธี 36 ลำ ให้กรมศิลปากรดูแลเก็บรักษาไว้ที่อู่เรือพระราชพิธีปาก[[คลองบางกอกน้อย]] และส่วนที่เหลืออีกราว 32 ลำ เป็นพวกเรือตำรวจ เรือดั้ง เรือแซง ซึ่ง[[กองทัพเรือ]]เก็บรักษาไว้
11,560

การแก้ไข