ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระบวนพยุหยาตราชลมารค"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
ครั้นมาถึงสมัย[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] พระองค์ได้ทรงสร้างเรือขึ้นมาใหม่อีก 67 ลำ ซึ่งมีทั้งเรือพระที่นั่ง เรือกระบวนปิดทอง เรือพิฆาต และเรือแซง ซึ่งเป็นเรือที่สำคัญ ๆ เป็นที่รู้จักมาจนเท่าทุกวันนี้
 
ในรัชกาลต่อๆต่อ ๆ มาก็ยังมีการสร้างเรือเพิ่มขึ้นมาอีก
* [[รัชกาลที่ 2|รัชกาลที่ 2]] 2 ลำ
* [[รัชกาลที่ 3|รัชกาลที่ 3]] 24 ลำ
11,560

การแก้ไข