ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณคดีสโมสร"

(พิมพ์ตกคำว่า"ดี")
 
== ดูเพิ่ม ==
*'''หนังสือและบทความ'''
* [[โบราณคดีสโมสร]]
**ธนาพล ลิ่มอภิชาต และวริศา กิตติคุณเสรี. (2551, ต.ค.-ธ.ค.). ประวัติศาสตร์และการเมืองของวาทกรรม “หนังสือดี”. ''อ่าน''. 1(3): 38-60.
*'''เว็บไซด์'''
* *[[โบราณคดีสโมสร]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม