ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พ.ศ. 2424"

== วันเกิด ==
* [[1 มกราคม]] - [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (สววรคต [[26 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2468]])
* [[23 มกราคม]] - [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินกำแพงเพชรอัครโยธิน]] (สิ้นพระชนม์ [[14 กันยายน]] [[พ.ศ. 2479]])
* [[3 มีนาคม]] - [[พระครูวิชิตพัชราจารย์ (ทบ ธมมฺปญฺโญ)]] (มรณภาพ [[19 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2519]])
* [[19 พฤษภาคม]] - [[มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก]] ประธานาธิบดีคนแรกของตุรกี (ถึงแก่อนิจกรรม [[19 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2424]])
== ไม่ระบุวันที่ ==
 
[[สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช]] (เจ้ากรมกลาโหมในขณะนั้น) ได้ทรงดำรินำวิทยาการด้านการสื่อสารด้วย โทรศัพท์เข้ามาใช้ในไทยเป็นครั้งแรก โดยทดลองนำเครื่องโทรศัพท์มาติดตั้งที่กรุงเทพฯ และที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ อาศัยสายโทรเลขที่กรมกลาโหมสร้างขึ้นสายแรก คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ เพื่อแจ้งข่าวเรือเข้าออกระหว่างกรุงเทพฯ กับสมุทรปราการ
 
 
ผู้ใช้นิรนาม