ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าชุงมก"

'''พระเจ้าชุงมก ครองราชย์ปี'''({{เกาหลี|충목|ฮันจา=忠穆|MC2000=Chungmok|MR=Ch'ungmok}} ค.ศ.1344-1348) เทียบเป็นพ.ศ. 1887-1891 พระองค์เป็นพระโอรสของพระ[[พระเจ้าชุงฮเย|เจ้าชุงฮเย]] กับเจ้าหญิงแห่งมองโกล ช่วงก่อนครองราชย์ จักรพรรดิมองโกลแห่ง[[ราชวงศ์หยวน]]ของ[[จีน]]ได้เรียกพระองค์เข้าไปไต่ถามคำถามสำคัญว่า "เจ้าจะเอาอย่างพ่อหรือแม่ของเจ้าดี" คำตอบได้รับจากองค์ชายชุงมกก็คือ "เอาอย่างแม่" คำตอบสำคัญนี้ทำให้พระองค์ได้ขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าชุงมก พระราชากษัตริย์แห่ง[[ราชวงศ์โครยอ|โครยอ]]สืบต่อไป โดยจักรพรรดิโตกอน-เตมูร์แห่งราชวงศ์หยวนทรงดำรัสว่า "เด็กคนนี้ช่างรู้ว่าอะไรถูกผิด สมควรให้เป็นกษัตริย์ได้" ซึ่งจักรพรรดิแห่งหยวนต้องการความเป็น[[มองโกล]]ครอบงำหรือเป็นแบบอย่างแก่[[ราชวงศ์โครยอ]]มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
 
== พระราชวงศ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม