ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าชุงมก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระเจ้าชุงมก ครองราชย์ปี'''({{เกาหลี|충목|ฮันจา=忠穆|MC2000=Chungmok|MR=Ch'ungmok}} ค.ศ.1344-1348) เทียบเป็นพ.ศ. 1887-1891 พระองค์เป็นพระโอรสของพระ[[พระเจ้าชุงฮเย|เจ้าชุงฮเย]] กับเจ้าหญิงแห่งมองโกล ช่วงก่อนครองราชย์มองโกลแห่ง[[ราชวงศ์หยวน]]ของ[[จีน]]ได้เรียกพระองค์เข้าไปไต่ถามคำถามสำคัญคือ เจ้าจะเอาอย่างพ่อหรือแม่ของเจ้าดี คำตอบของพระเจ้าชุงมกก็คือ "เอาอย่างแม่" และคำตอบสำคัญน้นนี้ทำให้พระองค์ได้ขึ้นครองราชย์เป็น พระราชาแห่ง[[ราชวงศ์โครยอ|โครยอ]] นับแต่นั้น เหตุผลก็คือจีนซึ่งราชวงศ์หยวนต้องการให้ความผูกพันแบบ[[มองโกล]]ครอบงำหรือเป็นแบบอย่างให้แก่[[ราชวงศ์โครยอ]]มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
 
== พระราชวงศ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม