ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สพล อัศวมั่นคง"

revert vandalism editing
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(revert vandalism editing)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{ test3 }}
{{ขาดสรุป}}
{{ test4 }}
{{กล่องข้อมูล นักแสดง
| name = สพล อัศวมั่นคง
79

การแก้ไข