ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอินทราชา"

จากพระราชนัดดาเป็นพระราชโอรส
ป้ายระบุ: การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
(จากพระราชนัดดาเป็นพระราชโอรส)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
}}
 
'''สมเด็จพระอินทราชาเจ้า''' หรือ '''สมเด็จพระนครินทราธิราช''' เสด็จพระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ. 1902 พระองค์เป็นพระราชนัดดาโอรสใน[[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1]] และเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 ของ[[อาณาจักรอยุธยา]] เมื่อปี พ.ศ. 1952
 
== พระราชประวัติ ==
10

การแก้ไข