ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การตรวจสอบผู้ใช้"

+ หน้าแจ้งฯไม่ได้ผูกกับผู้ดูแลระบบอย่างเดียว; + เรียงคำใหม่
(ย้อนการแก้ไขของ Sry85 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Wedjet)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
(+ หน้าแจ้งฯไม่ได้ผูกกับผู้ดูแลระบบอย่างเดียว; + เรียงคำใหม่)
* ตามนโยบายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล ก่อนจะมีการตรวจสอบผู้ใช้ใด ๆ ตามคำขอของอีกผู้ใช้หนึ่ง ให้แจ้งผู้ใช้ที่จะถูกตรวจสอบทราบ และให้เวลาในการยอมรับหรือปฎิเสธความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันได้ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้ทันที เช่น การก่อกวนที่เกิดขึ้นโดยทันทีทันใด และ/หรือผู้ใช้หลายคนแสดงพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกัน
* ไม่รับการตรวจสอบซึ่งจะนำไปสู่การเปิดเผยไอพี (เช่น การตรวจสอบผู้ใช้กับไอพี) เนื่องจากเป็นการละเมิดนโยบายสิทธิส่วนบุคคล
* คำขอตรวจสอบผู้ใช้จะต้องกระทำโดยผ่านทางระบบวิกิพีเดียเท่านั้น เช่น ผ่านทางหน้าพูดคุยของผู้ตรวจสอบ ผ่านทางผู้ดูแลระบบจากหน้า[[WP:SRP|แจ้งตรวจสอบหุ่นเชิด]] หรือผ่านทางฟังก์ชันส่งอีเมลหาผู้ใช้
 
=== นโยบายสิทธิส่วนบุคคล ===
# '''ผู้ตรวจสอบผู้ใช้รายคน''' ผู้ตรวจสอบผู้ใช้อาจให้คำแนะนำ ช่วยจัดการกรณีดังกล่าว หรือส่งเรื่องไปพิจารณากับผู้ตรวจสอบคนอื่น (ดูข้อ 2)
# '''คณะผู้ตรวจสอบผู้ใช้วิกิพีเดียภาษาไทย''' เมื่อผู้ตรวจสอบผู้ใช้รายคนได้รับการแจ้งเรื่องจากผู้ใช้โดยเฉพาะกรณีละเอียดอ่อนจากช่องทางติดต่อที่ไม่เปิดเผยโดยสาธารณะ เช่น การแจ้งเรื่องผ่านอีเมล หรือเรื่องที่ต้องการพิจารณาจาก ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ที่ได้รับแจ้งจะดำเนินการส่งเรื่องให้กับผู้ตรวจสอบผู้ใช้ทั้งหมดเพื่อพิจารณาโดยทั่วกันผ่านกลุ่มจดหมายข่าว (checkuser-l{{@}}lists.wikimedia.org) ซึ่งไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ วิธีนี้มักเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะได้รับคำตอบเนื่องจากผู้ตรวจสอบผู้ใช้สามารถเห็นหลักฐานอ้างอิงได้โดยทั่วกันและให้ความเห็นต่อการตรวจสอบได้
# '''คณะผู้ตรวจสอบผู้ใช้ข้ามวิกิ''' ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลไปยังกลุ่มรวมของผู้ตรวจสอบผู้ใช้ทุกโครงการของวิกิมีเดียได้ในบางสถานการณ์ เช่น มีการใช้หุ่นเชิดในการก่อกวน ข่มขู่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่อยู่นอกเหนืออำนาจของผู้ตรวจสอบผู้ใช้ในวิกิพีเดียภาษาไทยหรือเกิดขึ้นในหลายโครงการของวิกิมีเดีย แต่เนื่องจากอีเมลดังกล่าวไม่สามารถส่งจากผู้ใช้ทั่วไปไปยังกลุ่มรวมได้โดยตรง ผู้ที่ต้องการติดต่อกับผู้ตรวจสอบผู้ใช้รวมนั้นจึงต้องติดต่อกับคณะผู้ตรวจสอบรายคนผู้ใช้รายคน แล้วขอให้ส่งอีเมลไปยังกลุ่มรวมของผู้ตรวจสอบผู้ใช้ข้ามวิกิ
 
== การตรวจสอบผู้ใช้ ==
1,275

การแก้ไข