ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| prev_en = Ban Phai Na Bun Junctiom
| prev_distance = 5.62
| next_th = ทับกวางมาบกะเบา
| next_en = ThapMap KwangKa Bao
| next_distance = 69.1420
}}
{{จบป้ายสถานีรถไฟ|สายตะวันออกเฉียงเหนือ}}
25

การแก้ไข