ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การตรวจสอบผู้ใช้"

ย้อนการแก้ไขของ Sry85 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Wedjet
(ย้อนการแก้ไขของ Wedjet (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Geonuch)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
(ย้อนการแก้ไขของ Sry85 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Wedjet)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
# '''ผู้ตรวจสอบผู้ใช้รายคน''' ผู้ตรวจสอบผู้ใช้อาจให้คำแนะนำ ช่วยจัดการกรณีดังกล่าว หรือส่งเรื่องไปพิจารณากับผู้ตรวจสอบคนอื่น (ดูข้อ 2)
# '''คณะผู้ตรวจสอบผู้ใช้วิกิพีเดียภาษาไทย''' เมื่อผู้ตรวจสอบผู้ใช้รายคนได้รับการแจ้งเรื่องจากผู้ใช้โดยเฉพาะกรณีละเอียดอ่อนจากช่องทางติดต่อที่ไม่เปิดเผยโดยสาธารณะ เช่น การแจ้งเรื่องผ่านอีเมล หรือเรื่องที่ต้องการพิจารณาจาก ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้รับแจ้งจะดำเนินการส่งเรื่องให้กับผู้ตรวจสอบผู้ใช้ทั้งหมดให้เพื่อพิจารณาโดยทั่วกันผ่านกลุ่มจดหมายข่าว (checkuser-l{{@}}lists.wikimedia.org) ซึ่งไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ วิธีนี้มักเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะได้รับคำตอบเนื่องจากผู้ตรวจสอบผู้ใช้สามารถเห็นหลักฐานอ้างอิงได้โดยทั่วกันและให้ความเห็นต่อการตรวจสอบได้
# '''คณะผู้ตรวจสอบผู้ใช้ข้ามวิกิ''' ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลไปยังกลุ่มรวมของผู้ตรวจสอบผู้ใช้ทุกโครงการของวิกิมีเดียได้ในบางสถานการณ์ เช่น มีการใช้หุ่นเชิดในการก่อกวน ข่มขู่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่อยู่นอกเหนืออำนาจของผู้ตรวจสอบผู้ใช้ในวิกิพีเดียภาษาไทยหรือเกิดขึ้นในหลายโครงการของวิกิมีเดีย แต่เนื่องจากอีเมลดังกล่าวไม่สามารถส่งจากผู้ใช้ทั่วไปไปยังกลุ่มรวมได้โดยตรง ผู้ที่ต้องการติดต่อกับผู้ตรวจสอบผู้ใช้รวมนั้นจึงต้องติดต่อกับคณะผู้ตรวจสอบรายคนผู้ใช้ แล้วขอให้ส่งอีเมลไปยังกลุ่มรวมของผู้ตรวจสอบผู้ใช้ข้ามวิกิ