ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฆ"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
อักษร "ฆ" ตรงกับตัวอักษรเทวนาครีคือ "घ" และตรงกับเสียง[[เสียงกัก เพดานอ่อน ก้อง|เสียงกักเพดานอ่อนก้อง]] {{IPA|[gʰ]}} ใน[[ภาษาฮินดี]]
 
สำหรับภาษาไทยกลาง อักษร ฆ เป็นได้ทั้ง[[พยัญชนะต้นพยางค์]]และ[[พยัญชนะท้ายพยางค์]] โดยแทน[[เสียงหยุด เพดานอ่อน ไม่ก้อง]] พ่นลม {{IPA|[kʰ]}} และเสียงหยุด เพดานอ่อน ไม่ก้อง ไม่พ่นลมระเบิด {{IPA|[k̚]}} ตามลำดับ
 
ใน[[การทับศัพท์ภาษาอาหรับ|การทับศัพท์คำภาษาอาหรับ]]และ[[การทับศัพท์ภาษามลายู|มลายู]]ใช้ ฆ แทนเสียง [[เสียงเสียดแทรก เพดานอ่อน ก้อง|{{IPA|[ɣ]}}]] และใน[[การทับศัพท์ภาษาสเปน|การทับศัพท์คำภาษาสเปน]]ใช้ ฆ แทนเสียง [[เสียงเสียดแทรก เพดานอ่อน ไม่ก้อง|{{IPA|[x]}}]] ทั้งในตำแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางค์
132,013

การแก้ไข