ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การตรวจสอบผู้ใช้"

== ติดต่อผู้ตรวจสอบผู้ใช้ ==
{{main|วิกิพีเดีย:แจ้งตรวจสอบหุ่นเชิด}}
โดยทั่วไป ผู้ตรวจสอบผู้ใช้เป็นผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ในการรับมือกับกรณีที่ละเอียดอ่อน กรณีเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล และกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ใช้ ปัญหาเกี่ยวกับการใช้[[วิกิพีเดีย:หุ่นเชิด]|หุ่นเชิด]]และปัญหาจากการแก้ไขที่ต้องการให้มีการตรวจสอบผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ที่ [[WP:SRP|หน้าแจ้งตรวจสอบหุ่นเชิด]] ผู้ใช้ยังสามารถที่จะติดต่อผู้ตรวจสอบผู้ใช้ผ่านทางหน้าคุย อีเมล ไออาร์ซีและช่องทางอื่น ๆ หากเป็นกรณีที่เป็นเรื่องส่วนตัวหรือละเอียดอ่อนคุณไม่ควรใช้ช่องทางติดต่อที่เปิดเผยโดยสาธารณะ หากเป็นกรณีเร่งด่วนคุณควรติดต่อผู้ตรวจสอบผู้ใช้ที่คุณทราบว่ากำลังออนไลน์อยู่หรือติดต่อผู้ตรวจสอบผู้ใช้หลายคน หากเป็นกรณีฉุกเฉินคุณควรติดต่อมูลนิธิวิกิมีเดีย คุณสามารถติดต่อกับผู้ตรวจสอบผู้ใช้ได้โดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี้
 
# '''ผู้ตรวจสอบผู้ใช้รายคน''' ผู้ตรวจสอบผู้ใช้อาจให้คำแนะนำ ช่วยจัดการกรณีดังกล่าว หรือส่งเรื่องไปพิจารณากับผู้ตรวจสอบคนอื่น (ดูข้อ 2)