ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ"

* [[สถานีรถไฟลำนารายณ์]]- สถานีรถไฟบนเส้น[[ทางรถไฟสายลำนารายณ์]]
* [[สถานีรถไฟจัตุรัส]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดชัยภูมิ]]
* [[สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่]] - ชุมทางรถไฟระหว่างสายลำนารายณ์และสายตอนบนหลัก
* [[สถานีรถไฟขอนแก่น]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดขอนแก่น]] ยกเลิกอาคารสถานีเดิมเมื่อปี 2560<ref>{{cite web|url=http://www.workpointtv.com/news/26494|title=ทุบ 20 มี.ค. 2560 สถานีรถไฟขอนแก่นอายุ 82 ปี เตรียมสร้างสถานีรถไฟรางคู่สุดทันสมัย|accessdate=11 มีนาคม 2562}}</ref> และเปิดใช้งานในรูปแบบสถานียกระดับเมื่อปี 2562 เพื่อรองรับรถไฟทางคู่
* [[สถานีรถไฟอุดรธานี]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดอุดรธานี]]
* [[สถานีรถไฟหนองคาย]] - สถานีปลายทางเส้นทางตอนบน มีทางรถไฟไปยัง[[ประเทศลาว]] เชื่อมต่อที่[[สถานีรถไฟท่านาแล้ง]]
* [[สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่]] - ชุมทางรถไฟระหว่างสายลำนารายณ์และสายตอนบนหลัก
 
 
== พื้นที่ที่เส้นทางผ่าน ==
25

การแก้ไข