ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จันทร์จิรา จูแจ้ง"

!ปี พ.ศ.!!เรื่อง!!ออกอากาศ!!รับบทเป็น
|-
|rowspan="1" align="center"| 2534 ||align="center"| นาคราช ||rowspan = "22" ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| เจ้าแพงเมือง
|-
|rowspan="1" align="center"| 2535 ||align="center"| [[โทน (ละครโทรทัศน์)|โทน]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| หนูแดง
|-
|rowspan="2" align="center"| 2536 ||align="center"| [[ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| แสงคำ
|-
|align="center"| [[ไฟในดวงตา]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| จุไร
|-
|rowspan="1" align="center"| 2537 ||align="center"| [[ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| ชิดชบา ชไมพรพงษ์ (ชิด)
|-
|rowspan="1" align="center"| 2538 ||align="center"| [[ปลาหนีน้ำ]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| วาปี
|-
|rowspan="1" align="center"| 2540 ||align="center"| [[ท่านชายกำมะลอ]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| หญิงเพชรพริ้ง
|-
|rowspan="1" align="center"| 2541 ||align="center"| [[จับตายวายร้ายสายสมร]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| แหวน
|-
|rowspan="1" align="center"| 2542 ||align="center"| [[รักสุดท้ายที่ปลายฟ้า]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"|
|-
|rowspan="2" align="center"| 2543 ||align="center"| [[ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด|บุญรอด]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| บุญรอด
|-
|align="center"| [[รักลอยลม]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"|
|-
|rowspan="2" align="center"| 2544 ||align="center"| [[น้ำเซาะทราย]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| พุดกรอง วิบูลย์สิน
|-
|align="center"| [[นางร้าย (ละครโทรทัศน์)|นางร้าย]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| แขวลัย บัวแตง​(แข)
|-
|rowspan="1" align="center"| 2545 ||align="center"| [[ไฟล้างไฟ]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| ลีลา ทิพพากร (ลี) / ติ๋ม
|-
|rowspan="2" align="center"| 2546 ||align="center"| [[ตราบฟ้าสิ้นดาวสาวแก่]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| วัลลี
|-
|align="center"| [[เจ้านายวัยกระเตาะ]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| จูเลีย (จู้)
|-
|rowspan="1" align="center"| 2547 ||align="center"| [[ยุทธการปราบเมียน้อย]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| บุษบา
|-
|rowspan="1" align="center"| 2548 ||align="center"| [[โลกกลมๆ ของขนมถ้วย]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| เตือนใจ
|-
|rowspan="1" align="center"| 2552 ||align="center"| [[ก๊วนกามเทพ]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| ครูเพลินตา
|-
|rowspan="1" align="center"| 2561 ||align="center"| [[นางบาป (ละครช่อง 3)|นางบาป]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| ไหม (รับเชิญ)
|-
|rowspan="1" align="center"| 25**
25,423

การแก้ไข