ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Thailand East eco.png|200px|thumb|right|แผนที่ภาคตะวันออก กำหนดตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]]
 
การแบ่ง[[จังหวัด]]เป็นภูมิภาคด้วยระบบ 6 ภาค เป็นการแบ่งที่เป็นทางการโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ และประกาศใช้โดย[[ราชบัณฑิตยสภา]]<ref name="การแบ่งจังหวัด">[http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1378 การแบ่งภูมิภาคในประเทศไทย]</ref> โดยภาคตะวันออกของระบบ 6 ภาคนี้ ประกอบไปด้วยเขตการปกครอง 7 จังหวัด ดังตารางข้างล่าง นอกจากนี้ ยังมีการจัดแบ่งภูมิภาคตาม[[คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]] กำหนดให้ภาคตะวันออกมีทั้งหมด 9 จังหวัด<ref name="การแบ่งจังหวัด" /> ประกะะักะัเแีะแอบด้วยประกอบด้วย 7 จังหวัดข้างต้น รวมกับ[[จังหวัดนครนายก]] และ[[จังหวัดสมุทรปราการ]]
 
{| class="wikitable sortable" width="70%"
ผู้ใช้นิรนาม