ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาร์ชออน บาฮามาแลนด์"

 
|
<poem>
มองขึ้นไปที่ดวงอาทิตย์สาดส่อง เกาะณ ดินแดนบาฮามาส
มุ่งไปสู่ความรุ่งโรจน์ ธงไตรงค์ที่สดใสของคุณกำลังโบกสะบัดอย่างสูงอันสูงส่ง
 
ดูสิว่าโลกใบนี้ คือสัญลัษณ์แห่งความอดทน!
มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายอันสูงส่ง
ดวงอาทิตย์ยังคงอยู่ แม้มีดินฟ้าอากาศ
ซ่อนความเวิ้งว้าง และปการังที่ตื้นเขิน
 
มองขึ้นไปที่ดวงอาทิตย์สาดส่อง ดินแดนเกาะบาฮามาส;
จนกว่าถนนสายนี้จะนำพาท่านไปสู่พระเจ้า
ก้าวไปข้างหน้า ณ เกาะดินแดนบาฮามาส
</poem>
|
3,763

การแก้ไข