ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาร์ชออน บาฮามาแลนด์"

ป้ายกำกับ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
|
<poem>
บาฮามาส มองขึ้นไปที่ดวงอาทิตย์สาดส่อง เกาะบาฮามาส
มุ่งไปสู่ความรุ่งโรจน์ ธงไตรงค์ที่สดใสของคุณกำลังโบกสะบัดอย่างสูง
 
ดูสิว่าโลกใบนี้ คือสัญลัษณ์แห่งความอดทน!
สาบานที่จะส่งเสริมความรัก และความสามัคคี
 
ด้วยการทำงานหนัก และก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
และปการังที่ตื้นเขิน
 
บาฮามาส มองขึ้นไปที่ดวงอาทิตย์สาดส่อง เกาะบาฮามาส;
จนกว่าถนนสายนี้จะนำพาท่านไปสู่พระเจ้า
บาฮามาส ก้าวไปข้างหน้า ณ เกาะบาฮามาส
</poem>
|
3,873

การแก้ไข