ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

→‎หลักสูตร: ภาควิชา
(→‎หลักสูตร: ภาควิชา)
* [[วิศวกรรมอุตสาหการ|ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ]]
* [[วิศวกรรมไฟฟ้า|ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์]]
* [[วิศวกรรมเคมี|ภาควิชาวิศวกรรมเคมี]]และชีวภาพ
 
== หลักสูตร ==
 
| valign = "top" |
'''ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
ผู้ใช้นิรนาม