ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
หลังจากกัมพูชาลงนามใน[[ข้อตกลงสันติภาพปารีส]] ค.ศ. 1991 [[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ]] ได้ทรงสถาปนาพระเทพ วงศ์ เป็น'''สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี''' สมเด็จพระสังฆราชในคณะ[[มหานิกาย]] และสถาปนาสมเด็จพระองค์ครู [[บัวร์ กรี]] (បួរ គ្រី ''บัวร กรี'') เป็น'''สมเด็จพระสุคนธาธิบดี''' สมเด็จพระสังฆราชในคณะ[[ธรรมยุติกนิกาย]] ทำให้การปกครองคณะสงฆ์ประเทศกัมพูชากลับมาแยกกันปกครองเป็น 2 นิกาย และมีผู้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช 2 พระองค์อีกครั้ง ทั้งนี้ [[รัฐธรรมนูญกัมพูชา]]ยังกำหนดให้สมเด็จพระสังฆราชทั้งสองพระองค์เป็นสมาชิกโดยตำแหน่งของ[[กรมปรึกษาราชบัลลังก์]] ซึ่งมีหน้าที่คัดเลือกผู้สืบราชสันตติวงศ์เป็น[[พระมหากษัตริย์กัมพูชา]]<ref>{{Harv|Harris|2001|p=77}}</ref>
 
ถึงปี ค.ศ. 2006 พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ทรงสถาปนาสมเด็จเทพ วงศ์ เป็น'''สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี''' สมเด็จพระมหาสังฆราชในพระราชอาณาจักรกัมพูชา นับเป็นบุคคลแรกในรอบ 150 ปีที่ได้รับตำแหน่งพิเศษดังกล่าว<ref name="tv1" /> และสถาปนาพระนนท์ แงด (នន្ទ ង៉ែត) เป็นสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี สมเด็จพระสังฆนายกในคณะมหานิกายมาจนถึงปัจจุบัน<ref name="tv1" /> ต่อมาในปี ค.ศ. 2007 จึงได้มีการสถาปนาสมเด็จบัวร์ กรี ขึ้นเป็น'''สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี''' (សម្តេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតី ''สมฺเตจพฺระอภิสิรีสุคนฺธามหาสงฺฆราชาธิบตี'') สมเด็จพระมหาสังฆราชในคณะธรรมยุติกนิกายในพระราชอาณาจักรกัมพูชา โดยไม่ปรากฎปรากฏว่ามีการแต่งตั้งผู้ใดขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆนายกในคณะธรรมยุติกนิกายทดแทนอย่างเช่นในคณะมหานิกาย
 
== รายพระนามประมุขสงฆ์แห่งกัมพูชา ==
! หมายเหตุ
|-
| 1 || [[Fileไฟล์:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระมหาสังฆราช (เนิล เตียง สุวณฺณเกสโร)]] || និល ទៀង<br>เนิล เตียง, เที่ยง || សុវណ្ណកេសរោ<br>สุวณฺณเกสโร || วัดอุณาโลม || 1823-1913<br>2366-2456 || 90 || 1859-1913<br>2402-2456 || 54 ||
|-
| 2 || [[Fileไฟล์:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระธรรมลิขิต (แก อุก อินฺทตฺเถโร)]] || កែ អ៊ុក<br>แก อุก || ឥន្ទត្ថេរោ<br>อินฺทตฺเถโร || วัดอุณาโลม || 1851-1936<br>2394-2479 || 86 || 1914-1930<br>2458-2473 || 16 || <ref>{{Cite web |url=https://watkhmers.org/%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%83-%E1%9E%80%E1%9F%82-%E1%9E%A2%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%80/|title=សម្តេចសង្ឃ កែ អ៊ុក |last=វត្តខេមររតនារាម |website=watkhmers.org |access-date=2019-10-07}}</ref>
|-
| 3 || [[Fileไฟล์:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ปรัก ฮิน สุธมฺมตฺเถโร)]] || ប្រាក់ ហ៊ិន<br>ปรัก ฮิน || សុធម្មត្ថេរោ<br>สุธมฺมตฺเถโร || วัดสาละวัน || 1863-1947<br>2406-2490 || 84 || 1930-1947<br>2473-2490 || 17 || <ref>{{Cite web |url=https://watkhmers.org/%e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9f%81%e1%9e%85%e1%9e%9f%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%83-%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9f%8b-%e1%9e%a0%e1%9f%8a%e1%9e%b7%e1%9e%93/|title=សម្តេចសង្ឃ ប្រាក់ ហ៊ិន |last=វត្តខេមររតនារាម |website=watkhmers.org |access-date=2019-10-07}}</ref>
|-
| 4 || [[Fileไฟล์:Jhotañano Chuon Nath ជួនណាត 1961.jpg|100px]] || [[สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ชวน ณาต โชตญาโณ)]] || ជួន ណាត<br>ชวน ณาต || ជោតញ្ញាណោ<br>โชตญาโณ || วัดอุณาโลม || 1883-1969<br>2426-2512 || 86 || 1948-1969<br>2491-2512 || 21 ||
|-
| 5 || [[Fileไฟล์:HOUT_TAT.jpg|100px]] || [[สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ฮวต ตาต วชิรปญฺโญ)]] || ហួត តាត<br>ฮวต ตาต || វជិរបញ្ញោ<br>วชิรปญฺโญ || วัดอุณาโลม || 1892-1975<br>2435-2518 || 83 || 1970-1975<br>2513-2518 || 5 || <small>ถูกกองทัพ[[เขมรแดง]]นำตัวไปปลงพระชนม์ที่เมืองอุดงค์มีชัย จังหวัดกำปงสปือ</small><ref>{{Cite book|url=https://books.google.fr/books?id=lu6Mj0A7CpYC&lpg=PA361&ots=sMEQhhTl2L&dq=Huot%20Tat&pg=PA361#v=onepage&q=Huot%20Tat&f=false|title=Genocide in Cambodia: Documents from the Trial of Pol Pot and Ieng Sary|last=Pot|first=Pol|last2=Sary|first2=Ieng|last3=révolutionnaire|first3=Cambodia Tribunal populaire|date=2000-04-04|publisher=University of Pennsylvania Press|year=|isbn=9780812235395|location=|pages=361|language=en}}</ref>
|-
| 6 || [[Fileไฟล์:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์)|สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (เทพ วงศ์)]] || ទេព វង្ស<br>เทพ วงศ์ || ไม่ทราบ || วัดอุณาโลม || 1932-ปัจจุบัน<br>2475-ปัจจุบัน || 87 || 1991-2006<br>2534-2549 || 15 || <small>เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี</small>
|-
| 7 || [[Fileไฟล์:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (นนท์ แงด)]] || នន្ទ ង៉ែត<br>นนท์ แงด || ไม่ทราบ || วัดปทุมวดี<ref>วัดปทุมวดีได้ถูกพระสงฆ์คณะมหานิกายเข้าครอบครองขณะที่ยังไม่มีการแยกคณะสงฆ์ในช่วงหลังยุคการปกครองของเขมรแดง ดูรายละเอียดที่ {{Cite web |url=http://www.haotrai.com/kh/%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%84%E1%9F%97/90/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7-%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98|title=ប្រវត្តិ វត្តបទុមវតីរាជវរាម |last=ហោត្រៃ |website=haotrai.com |access-date=2019-10-07}}</ref> || 1922-ปัจจุบัน<br>2465-ปัจจุบัน || 97 || 2006-ปัจจุบัน<br>2549-ปัจจุบัน || 13 || <small>ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562</small>
|}
 
! หมายเหตุ
|-
| 1 || [[Fileไฟล์:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระสุคนธาธิบดี (ปาน ปญฺญาสีโล)]] || ប៉ាន<br>ปาน || បញ្ញាសីលោ<br>ปญฺญาสีโล || วัดปทุมวดี || 1826-1893<br>2369-2436 || 67 || 1855–1893<br>2398–2436 || 38 || <ref>{{Cite web |url=http://baphnommyhomeland.blogspot.com/2015/06/blog-post.html|title=ព្រះរាជជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សម្តេចព្រះសុគន្ធាសង្ឃរាជាធិបតី សម្តេចព្រះសង្ឃរាជទី១ នៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា |last= បាភ្នំស្រុកកំណើតខ្ |website=baphnommyhomeland.blogspot.com |access-date=2019-10-07}}</ref>
|-
| 2 || [[Fileไฟล์:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || สมเด็จพระมงคลเทพาจารย์ (เอี่ยม ภทฺทคู) || អៀម<br>เอี่ยม || ភទ្ទគូ<br>ภทฺทคู || วัดปทุมวดี || 1849-1922<br>2392-2465 || 73 || 1893-1922<br>2436-2465 || 29 || <ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี">{{Cite web |url=http://www.haotrai.com/kh/%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%84%E1%9F%97/90/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7-%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98|title=ប្រវត្តិ វត្តបទុមវតីរាជវរាម |last=ហោត្រៃ |website=haotrai.com |access-date=2019-10-07}}</ref>
|-
| 3 || [[Fileไฟล์:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || สมเด็จพระมงคลเทพาจารย์ (สุก ปญฺญาทีโป) || ស៊ុក<br>สุก || បញ្ញាទីបោ<br>ปญฺญาทีโป || วัดปทุมวดี || 1861-1943<br>2404-2486 || 82 || 1923-1943<br>2466-2485 || 11 || <ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 4 || [[Fileไฟล์:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || สมเด็จพระสุธรรมาธิบดี (อุง สะเรย พุทฺธนาโค) || អ៊ុង ស្រី<br>อุง สะเรย || ពុទ្ធនាគោ<br>พุทธฺนาโค || วัดปทุมวดี || 1870-1956<br>2413-2498 || 85 || 1943-1956<br>2486-2498 || 13 || <ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 5 || [[Fileไฟล์:IndananoPhulTes ThammayutPatriarchCambodia 1961.jpg|100px]] || สมเด็จพระมหาสุธรรมาธิบดี (ภุล เทส อินฺทญาโณ) || ភុល ទេស<br>ภุล เทส || ឥន្ទញាណោ<br>อินฺทญาโณ || วัดปทุมวดี || 1891-1966<br>2434-2509 || 75 || 1956-1966<br>2498-2509 || 10 || <ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 6 || [[Fileไฟล์:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || สมเด็จพระมหาสุธรรมาธิบดี (เทพ เลือง คนฺธโร) || ទេព លឿង<br>เทพ เลือง || គន្ធរោ<br>คนฺธโร || วัดปทุมวดี || 1883-1975<br>2426-2518 || 92 || 1966-1975<br>2509-2518 || 9 || <small>สิ้นพระชนม์ก่อนเสียกรุงพนมเปญให้แก่เขมรแดงเพียง 2 วัน</small><ref>{{Cite web |url=http://5000-years.org/en/read/1134|title=សម្ដេច​ព្រះសុធម្មាធិបតី គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ គន្ធរោ ទេព លឿង|last=៥០០០ឆ្នាំ|website=5000-years.org|access-date=2019-10-07}}</ref><ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 7 || [[Fileไฟล์:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || สมเด็จพระสังฆราช (ฮี เจีย) || ហ៊ី ជា<br>ฮี เจีย || ไม่ทราบ || วัดปทุมวดี || ไม่ทราบ-1975<br>ไม่ทราบ-2518 || ไม่ทราบ || 1975<br>2518 || ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ || <small>รักษาการสมเด็จพระสังฆราชแห่งคณะธรรมยุติกนิกายกัมพูชา<ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" /> ถูกกองทัพเขมรแดงปลงพระชนม์</small>
|-
| 8 || [[Fileไฟล์:បួរ គ្រី.jpg|100px]] || [[สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี)]] || បួរ គ្រី<br>บัวร์ กรี || ไม่ทราบ || วัดปทุมวดี || 1940-ปัจจุบัน<br>2483-ปัจจุบัน || 79 || 1991-ปัจจุบัน<br>2534-ปัจจุบัน || 28 || <small>ดำรงสมณศักดิ์เป็น "สมเด็จพระสุคนธาธิบดี" จนถึง พ.ศ. 2550 จึงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสังฆราชในคณะธรรมยุติกนิกาย</small>
|}
 
! หมายเหตุ
|-
| 1 || [[Fileไฟล์:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์)|พระวินัยธรเทพ วงศ์]] || ไม่ทราบ || 1981–1991<br>2524-2534 || 10 || <small>ตำแหน่งยุบเลิกไปเนื่องจากมีการจัดการปกครองคณะสงฆ์ใหม่</small>
|}
[[ไฟล์:Maha Ghosa Ananda.jpg|120px|thumb|[[สมเด็จพระมหาโฆสานนท์ (วา ยาว)]] ประธานคณะสงฆ์กัมพูชาพลัดถิ่น ค.ศ. 1988–2007]]
! หมายเหตุ
|-
| 1 || [[Fileไฟล์:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์)]] || ទេព វង្ស<br>เทพ วงศ์ || ไม่ทราบ || มหานิกาย || 2006–ปัจจุบัน<br>2549-ปัจจุบัน || 13 || <small>ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562</small>
|}
 
378,387

การแก้ไข