ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา"

| 1 || [[File:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์)|พระวินัยธรเทพ วงศ์]] || ไม่ทราบ || 1981–1991<br>2524-2534 || 10 || <small>ตำแหน่งยุบเลิกไปเนื่องจากมีการจัดการปกครองคณะสงฆ์ใหม่</small>
|}
[[ไฟล์:Maha Ghosa Ananda.jpg|120px|thumb|[[สมเด็จพระมหาโฆสานนท์ (วา ยาว)]] ประมุขประธานคณะสงฆ์กัมพูชาพลัดถิ่น ค.ศ. 1988–2007]]
อนึ่ง การเลือกพระเทพ วงศ์ เป็นประธานการกสงฆ์กัมพูชาโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี[[ฮุน เซน]] นั้น ปรากฏว่าไม่เป็นที่ยอมรับของบรรดาพระสงฆ์กัมพูชาที่ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ต่างประเทศ เนื่องจากพระเทพ วงศ์ ด้อยอาวุโสทั้งอายุและพรรษากว่าพระหลายๆ รูปในเวลานั้น และมีข้อครหาในการอิงแอบกับฝ่ายการเมืองของรัฐบาลฮุน เซน คณะสงฆ์ดังกล่าวจึงได้ประชุมกันและคัดเลือกให้[[สมเด็จพระมหาโฆสานนท์ (วา ยาว)]] ทำหน้าที่เป็นประธานคณะสงฆ์กัมพูชา โดยไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นที่ยอมรับจากรัฐบาลที่พนมเปญแต่อย่างใด ท่านผู้นี้อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวระหว่างปี ค.ศ. 1988–2007<ref>In 1988, Maha Ghosananda was elected Supreme Patriarch by a group of exiled monks in Paris. During this same period, Tep Vong held the same office in the unified Cambodian sangha. After 1991, Tep Vong was recognized as head of the Maha Nikaya in Cambodia. {{Harv|Harris|2001|p=70}}</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม