ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา"

{| class="wikitable" border="0" cellpadding="2"
! ลำดับที่
! พระรูป
! พระนาม
! พระนามเดิม
! หมายเหตุ
|-
| 1 || [[File:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระสุคนธาธิบดี (ปาน ปญฺญาสีโล)]] || ប៉ាន<br>ปาน || បញ្ញាសីលោ<br>ปญฺญาสีโล || วัดปทุมวดี || 1826-1893<br>2369-2436 || 67 || 1855–1893<br>2398–2436 || 38 || <ref>{{Cite web |url=http://baphnommyhomeland.blogspot.com/2015/06/blog-post.html|title=ព្រះរាជជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សម្តេចព្រះសុគន្ធាសង្ឃរាជាធិបតី សម្តេចព្រះសង្ឃរាជទី១ នៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា |last= បាភ្នំស្រុកកំណើតខ្ |website=baphnommyhomeland.blogspot.com |access-date=2019-10-07}}</ref>
|-
| 2 || [[File:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || สมเด็จพระมงคลเทพาจารย์ (เอี่ยม ภทฺทคู) || អៀម<br>เอี่ยม || ភទ្ទគូ<br>ภทฺทคู || วัดปทุมวดี || 1849-1922<br>2392-2465 || 73 || 1893-1922<br>2436-2465 || 29 || <ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี">{{Cite web |url=http://www.haotrai.com/kh/%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%84%E1%9F%97/90/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7-%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98|title=ប្រវត្តិ វត្តបទុមវតីរាជវរាម |last=ហោត្រៃ |website=haotrai.com |access-date=2019-10-07}}</ref>
|-
| 3 || [[File:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || สมเด็จพระมงคลเทพาจารย์ (สุก ปญฺญาทีโป) || ស៊ុក<br>สุก || បញ្ញាទីបោ<br>ปญฺญาทีโป || วัดปทุมวดี || 1861-1943<br>2404-2486 || 82 || 1923-1943<br>2466-2485 || 11 || <ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 4 || [[File:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || สมเด็จพระสุธรรมาธิบดี (อุง สะเรย พุทฺธนาโค) || អ៊ុង ស្រី<br>อุง สะเรย || ពុទ្ធនាគោ<br>พุทธฺนาโค || วัดปทุมวดี || 1870-1956<br>2413-2498 || 85 || 1943-1956<br>2486-2498 || 13 || <ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 5 || [[File:IndananoPhulTes ThammayutPatriarchCambodia 1961.jpg|100px]] || สมเด็จพระมหาสุธรรมาธิบดี (ภุล เทส อินฺทญาโณ) || ភុល ទេស<br>ภุล เทส || ឥន្ទញាណោ<br>อินฺทญาโณ || วัดปทุมวดี || 1891-1966<br>2434-2509 || 75 || 1956-1966<br>2498-2509 || 10 || <ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 6 || [[File:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || สมเด็จพระมหาสุธรรมาธิบดี (เทพ เลือง คนฺธโร) || ទេព លឿង<br>เทพ เลือง || គន្ធរោ<br>คนฺธโร || วัดปทุมวดี || 1883-1975<br>2426-2518 || 92 || 1966-1975<br>2509-2518 || 9 || <small>สิ้นพระชนม์ก่อนเสียกรุงพนมเปญให้แก่เขมรแดงเพียง 2 วัน</small><ref>{{Cite web |url=http://5000-years.org/en/read/1134|title=សម្ដេច​ព្រះសុធម្មាធិបតី គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ គន្ធរោ ទេព លឿង|last= ៥០០០ឆ្នាំ|website=5000-years.org|access-date=2019-10-07}}</ref><ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 7 || [[File:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || สมเด็จพระสังฆราช (ฮี เจีย) || ហ៊ី ជា<br>ฮี เจีย || ไม่ทราบ || วัดปทุมวดี || ไม่ทราบ-1975<br>ไม่ทราบ-2518 || ไม่ทราบ || 1975<br>2518 || ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ || <small>รักษาการสมเด็จพระสังฆราชแห่งคณะธรรมยุติกนิกายกัมพูชา<ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" /> ถูกกองทัพเขมรแดงปลงพระชนม์</small>
|-
| 8 || [[File:បួរ គ្រី.jpg|100px]] || [[สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี)]] || បួរ គ្រី<br>บัวร์ กรี || ไม่ทราบ || วัดปทุมวดี || 1940-ปัจจุบัน<br>2483-ปัจจุบัน || 79 || 1991-ปัจจุบัน<br>2534-ปัจจุบัน || 28 || <small>ดำรงสมณศักดิ์เป็น "สมเด็จพระสุคนธาธิบดี" จนถึง พ.ศ. 2550 จึงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสังฆราชในคณะธรรมยุติกนิกาย</small>
|}
 
{| class="wikitable" border="0" cellpadding="2"
! ลำดับที่
! ภาพ
! นาม
! ฉายา
! หมายเหตุ
|-
| 1 || [[File:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์)|พระวินัยธรเทพ วงศ์]] || ไม่ทราบ || 1981–1991<br>2524-2534 || 10 || <small>ตำแหน่งยุบเลิกไปเนื่องจากมีการจัดการปกครองคณะสงฆ์ใหม่</small>
|}
[[ไฟล์:Maha Ghosa Ananda.jpg|120px|thumb|[[สมเด็จพระมหาโฆสานนท์ (วา ยาว)]] ประมุขสงฆ์กัมพูชาพลัดถิ่น ค.ศ. 1988–2007]]
 
อนึ่ง การเลือกพระเทพ วงศ์ เป็นประธานการกสงฆ์กัมพูชาโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี[[ฮุน เซน]] นั้น ปรากฏว่าไม่เป็นที่ยอมรับของบรรดาพระสงฆ์กัมพูชาที่ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ต่างประเทศ เนื่องจากพระเทพ วงศ์ ด้อยอาวุโสทั้งอายุและพรรษากว่าพระหลายๆ รูปในเวลานั้น และมีข้อครหาในการอิงแอบกับฝ่ายการเมืองของรัฐบาลฮุน เซน คณะสงฆ์ดังกล่าวจึงได้ประชุมกันและคัดเลือกให้[[สมเด็จพระมหาโฆสานนท์ (วา ยาว)]] ทำหน้าที่เป็นประธานคณะสงฆ์กัมพูชา โดยไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นที่ยอมรับจากรัฐบาลที่พนมเปญแต่อย่างใด ท่านผู้นี้อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวระหว่างปี ค.ศ. 1988–2007<ref>In 1988, Maha Ghosananda was elected Supreme Patriarch by a group of exiled monks in Paris. During this same period, Tep Vong held the same office in the unified Cambodian sangha. After 1991, Tep Vong was recognized as head of the Maha Nikaya in Cambodia. {{Harv|Harris|2001|p=70}}</ref>
 
{| class="wikitable" border="0" cellpadding="2"
! ลำดับที่
! พระรูป
! พระนาม
! พระนามเดิม
! หมายเหตุ
|-
| 1 || [[File:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์)]] || ទេព វង្ស<br>เทพ วงศ์ || ไม่ทราบ || มหานิกาย || 2006–ปัจจุบัน<br>2549-ปัจจุบัน || 13 || <small>ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562</small>}
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม