ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา"

{| class="wikitable" border="0" cellpadding="2"
! ลำดับที่
! พระรูป
! พระนาม
! พระนามเดิม
! หมายเหตุ
|-
| 1 || [[File:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระมหาสังฆราช (เนิล เตียง สุวณฺณเกสโร)]] || និល ទៀង<br>เนิล เตียง, เที่ยง || សុវណ្ណកេសរោ<br>สุวณฺณเกสโร || วัดอุณาโลม || 1823-1913<br>2366-2456 || 90 || 1859-1913<br>2402-2456 || 54 ||
|-
| 2 || [[File:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระธรรมลิขิต (แก อุก อินฺทตฺเถโร)]] || កែ អ៊ុក<br>แก อุก || ឥន្ទត្ថេរោ<br>อินฺทตฺเถโร || วัดอุณาโลม || 1851-1936<br>2394-2479 || 86 || 1914-1930<br>2458-2473 || 16 || <ref>{{Cite web |url=https://watkhmers.org/%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%83-%E1%9E%80%E1%9F%82-%E1%9E%A2%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%80/|title=សម្តេចសង្ឃ កែ អ៊ុក |last=វត្តខេមររតនារាម |website=watkhmers.org |access-date=2019-10-07}}</ref>
|-
| 3 || [[File:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ปรัก ฮิน สุธมฺมตฺเถโร)]] || ប្រាក់ ហ៊ិន<br>ปรัก ฮิน || សុធម្មត្ថេរោ<br>สุธมฺมตฺเถโร || วัดสาละวัน || 1863-1947<br>2406-2490 || 84 || 1930-1947<br>2473-2490 || 17 || <ref>{{Cite web |url=https://watkhmers.org/%e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9f%81%e1%9e%85%e1%9e%9f%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%83-%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9f%8b-%e1%9e%a0%e1%9f%8a%e1%9e%b7%e1%9e%93/|title=សម្តេចសង្ឃ ប្រាក់ ហ៊ិន |last=វត្តខេមររតនារាម |website=watkhmers.org |access-date=2019-10-07}}</ref>
|-
| 4 || [[File:Jhotañano Chuon Nath ជួនណាត 1961.jpg|100px]] || [[สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ชวน ณาต โชตญาโณ)]] || ជួន ណាត<br>ชวน ณาต || ជោតញ្ញាណោ<br>โชตญาโณ || วัดอุณาโลม || 1883-1969<br>2426-2512 || 86 || 1948-1969<br>2491-2512 || 21 ||
|-
| 5 || [[File:HOUT_TAT.jpg|100px]] || [[สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ฮวต ตาต วชิรปญฺโญ)]] || ហួត តាត<br>ฮวต ตาต || វជិរបញ្ញោ<br>วชิรปญฺโญ || วัดอุณาโลม || 1892-1975<br>2435-2518 || 83 || 1970-1975<br>2513-2518 || 5 || <small>ถูกกองทัพ[[เขมรแดง]]นำตัวไปปลงพระชนม์ที่เมืองอุดงค์มีชัย จังหวัดกำปงสปือ</small><ref>{{Cite book|url=https://books.google.fr/books?id=lu6Mj0A7CpYC&lpg=PA361&ots=sMEQhhTl2L&dq=Huot%20Tat&pg=PA361#v=onepage&q=Huot%20Tat&f=false|title=Genocide in Cambodia: Documents from the Trial of Pol Pot and Ieng Sary|last=Pot|first=Pol|last2=Sary|first2=Ieng|last3=révolutionnaire|first3=Cambodia Tribunal populaire|date=2000-04-04|publisher=University of Pennsylvania Press|year=|isbn=9780812235395|location=|pages=361|language=en}}</ref>
|-
| 6 || [[File:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์)|สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (เทพ วงศ์)]] || ទេព វង្ស<br>เทพ วงศ์ || ไม่ทราบ || วัดอุณาโลม || 1932-ปัจจุบัน<br>2475-ปัจจุบัน || 87 || 1991-2006<br>2534-2549 || 15 || <small>เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี</small>
|-
| 7 || [[File:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || [[สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (นนท์ แงด)]] || នន្ទ ង៉ែត<br>นนท์ แงด || ไม่ทราบ || วัดปทุมวดี<ref>วัดปทุมวดีได้ถูกพระสงฆ์คณะมหานิกายเข้าครอบครองขณะที่ยังไม่มีการแยกคณะสงฆ์ในช่วงหลังยุคการปกครองของเขมรแดง ดูรายละเอียดที่ {{Cite web |url=http://www.haotrai.com/kh/%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%84%E1%9F%97/90/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7-%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98|title=ប្រវត្តិ វត្តបទុមវតីរាជវរាម |last=ហោត្រៃ |website=haotrai.com |access-date=2019-10-07}}</ref> || 1922-ปัจจุบัน<br>2465-ปัจจุบัน || 97 || 2006-ปัจจุบัน<br>2549-ปัจจุบัน || 13 || <small>ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562</small>
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม