ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา"

| 4 || [[สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ชวน ณาต โชตญาโณ)]] || ជួន ណាត<br>ชวน ณาต || ជោតញ្ញាណោ<br>โชตญาโณ || วัดอุณาโลม || 1883-1969<br>2426-2512 || 86 || 1948-1969<br>2491-2512 || 21 ||
|-
| 5 || [[สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ฮวต ตาต วชิรปญฺโญ)]] || ហួត តាត<br>ฮวต ตาต || វជិរបញ្ញោ<br>วชิรปญฺโญ || วัดอุณาโลม || 1892-1975<br>2435-2518 || 83 || 1970-1975<br>2513-2518 || 5 || <small>ถูกกองทัพ[[เขมรแดง]]นำตัวไปปลงพระชนม์ขณะเสด็จลี้ภัยอยู่ที่เมืองอุดงค์มีชัย จังหวัดกำปงสปือ</small><ref>{{Cite book|url=https://books.google.fr/books?id=lu6Mj0A7CpYC&lpg=PA361&ots=sMEQhhTl2L&dq=Huot%20Tat&pg=PA361#v=onepage&q=Huot%20Tat&f=false|title=Genocide in Cambodia: Documents from the Trial of Pol Pot and Ieng Sary|last=Pot|first=Pol|last2=Sary|first2=Ieng|last3=révolutionnaire|first3=Cambodia Tribunal populaire|date=2000-04-04|publisher=University of Pennsylvania Press|year=|isbn=9780812235395|location=|pages=361|language=en}}</ref>
|-
| 6 || [[สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์)|สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (เทพ วงศ์)]] || ទេព វង្ស<br>เทพ วงศ์ || ไม่ทราบ || วัดอุณาโลม || 1932-ปัจจุบัน<br>2475-ปัจจุบัน || 87 || 1991-2006<br>2534-2549 || 15 || <small>เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี</small>
ผู้ใช้นิรนาม