ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา"

| 6 || สมเด็จพระมหาสุธรรมาธิบดี (เทพ เลือง คนฺธโร) || ទេព លឿង<br>เทพ เลือง || គន្ធរោ<br>คนฺธโร || วัดปทุมวดี || 1883-1975<br>2426-2518 || 92 || 1966-1975<br>2509-2518 || 9 || <small>สิ้นพระชนม์ก่อนเสียกรุงพนมเปญให้แก่เขมรแดงเพียง 2 วัน</small><ref>{{Cite web |url=http://5000-years.org/en/read/1134|title=សម្ដេច​ព្រះសុធម្មាធិបតី គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ គន្ធរោ ទេព លឿង|last= ៥០០០ឆ្នាំ|website=5000-years.org|access-date=2019-10-07}}</ref><ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 7 || สมเด็จพระสังฆราช (ฮี เจีย) || ហ៊ី ជា<br>ฮี เจีย || ไม่ทราบ || วัดปทุมวดี || ไม่ทราบ-1975<br>ไม่ทราบ-2518 || ไม่ทราบ || 1975<br>2518 || ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ || <small>รักษาการสมเด็จพระสังฆราชแห่งคณะธรรมยุติกนิกายกัมพูชา<ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" /> สิ้นพระชนม์เนื่องจากถูกกองทัพเขมรแดงปลงพระชนม์</small>
|-
| 8 || [[สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี)]] || បួរ គ្រី<br>บัวร์ กรี || ไม่ทราบ || วัดปทุมวดี || 1940-ปัจจุบัน<br>2483-ปัจจุบัน || 79 || 1991-ปัจจุบัน<br>2534-ปัจจุบัน || 28 || <refsmall>ดำรงสมณศักดิ์เป็น "สมเด็จพระสุคนธาธิบดี" จนถึง พ.ศ. 2550 จึงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสังฆราชอีกพระองค์หนึ่ง</ref> || <small>ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562ในคณะธรรมยุติกนิกาย</small>
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม