ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 292"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มป้าย AH)
 
 
'''ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 292''' หรือ '''ถนนเลี่ยงเมืองยโสธร''' เป็นทางหลวงแผ่นดินที่มีลักษณะเป็นถนนเลี่ยงเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรในเขตตัว[[จังหวัดยโสธร]] ถนนเลี่ยงเมืองยโสธรมีทั้งหมด 1 ช่วง คือถนนเลี่ยงเมืองยโสธรด้านทิศเหนือ ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นครึ่งวงกลม แต่เดิมนั้น [[กรมทางหลวง]]ได้กำหนดให้ถนนเลี่ยงเมืองยโสธรเป็น[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23]]
 
== รายชื่อทางแยก ==
{{ทางแยก/เริ่ม
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
| หมายเลข = 292
| ชื่อ = ถนนเลี่ยงเมืองยโสธร
| ทิศทาง = <br>ตามเข็มนาฬิกา ('''ด้านซ้าย''': ออกจากเมือง, '''ด้านขวา''': เข้าเมือง)
| อ้างอิง =
}}
{{ทางแยก/ส่วน
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
| หมายเลข = 292
| ทิศทาง = ถนนเลี่ยงเมืองยโสธร
}}
{{ทางแยก
| จังหวัด = ยโสธร
| pspan = 8
| กม. = 0+000
| ชื่อ = แยกเทคนิค
| ขนาด = 2
| จาก = {{ป้ายทางหลวง|H|202}} {{AH|121|T}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202|ถนนอรุณประเสริฐ (ด้านใต้)]]
}}
{{ทางแยก
| ต่อ = yes
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] ไป [[อำเภอเสลภูมิ|อ.เสลภูมิ]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด|จ.ร้อยเอ็ด]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 1+900
| ชื่อ = แยกตับเต่า
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2169}} {{AH|121|T}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]] ไป [[อำเภอเลิงนกทา|อ.เลิงนกทา]] [[จังหวัดมุกดาหาร|จ.มุกดาหาร]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2169}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 2+900
| ชื่อ = แยกน้ำคำน้อย
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|R|ยส.2018}} [[ทางหลวงชนบท ยส.2018]] ไป [[อำเภอกุดชุม|อ.กุดชุม]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|R|ยส.2018}} [[ทางหลวงชนบท ยส.2018]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 6+800
| ชื่อ = แยกดอนมะยาง
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|202}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202]] ไป [[อำเภอป่าติ้ว|อ.ป่าติ้ว]] [[จังหวัดอำนาจเจริญ|จ.อำนาจเจริญ]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2477}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2477]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 8+191
| ชื่อ = แยกศาลาแดง
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] ไป [[อำเภอคำเขื่อนแก้ว|อ.คำเขื่อนแก้ว]] [[จังหวัดอุบลราชธานี|จ.อุบลราชธานี]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
{{ทางแยก/จบ}}
 
== สถานที่สำคัญ ==
1,248

การแก้ไข