ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา"

ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 1 || [[สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์)|พระวินัยธรเทพ วงศ์]] || ไม่ทราบ || 1981–1991<br>2524-2534 || 10 || <small>ตำแหน่งยุบเลิกไปเนื่องจากมีการจัดการปกครองคณะสงฆ์ใหม่</small>
|}
 
อนึ่ง การเลือกพระเทพ วงศ์ เป็นประธานการกสงฆ์กัมพูชาโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน นั้น ปรากฏว่าไม่เป็นที่ยอมรับของบรรดาพระสงฆ์กัมพูชาที่ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ต่างประเทศ คณะสงฆ์ดังกล่าวจึงได้ประชุมกันและคัดเลือกให้พระมหาโฆสนันทะ (Preah Maha Ghosananda) ทำหน้าที่เป็นประธานคณะสงฆ์กัมพูชา โดยไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นที่ยอมรับจากรัฐบาลที่พนมเปญแต่อย่างใด ท่านผู้นี้อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวระหว่างปี ค.ศ. 1988–2007<ref>In 1988, Maha Ghosananda was elected Supreme Patriarch by a group of exiled monks in Paris. During this same period, Tep Vong held the same office in the unified Cambodian sangha. After 1991, Tep Vong was recognized as head of the Maha Nikaya in Cambodia. {{Harv|Harris|2001|p=70}}</ref>
 
=== สมเด็จพระมหาสังฆราชในพระราชอาณาจักรกัมพูชา ===
ผู้ใช้นิรนาม