ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโพทะเล"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
*วันที่ 14 มีนาคม 2480 โอนพื้นที่บ้านหนองคล้า ซึ่งเดิมอยู่ในหมู่ที่ 6 ของตำบลทนง ที่ได้แยกออกเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน ไปตั้งเป็นหมู่ 14 ของตำบลท่าขมิ้น<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/D/3096.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร</ref>
*วันที่ 1 เมษายน 2480 เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ โดยโอนพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่านั่งขมิ้น และหมู่ที่ 6 ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปขึ้นกับตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/A/40.PDF]พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๗๙</ref>
* วันที่ 16 มกราคม 2481 ย้ายที่ว่าการอำเภอบางคลาน จากตำบลบางคลาน ไปตั้งที่บ้านโพทะเล ตำบลบ้านตาล<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/3400.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายที่ว่าการอำเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร</ref>
*วันที่ 17 เมษายน 2482 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลบ้านตาล อำเภอบางคลาน เป็น ตำบลโพทะเล และเปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร เป็น '''อำเภอโพทะเล'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/A/354.PDF]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒</ref>
1,154

การแก้ไข