ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
| 6 || [[สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์)|สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (เทพ วงศ์)]] || ទេព វង្ស<br>เทพ วงศ์ || ไม่ทราบ || วัดอุณาโลม || 2475-ปัจจุบัน || 1932-ปัจจุบัน || 87 || 2534-2549 || 1991-2006 || 15 || <small>เลื่อนพระยศเป็นสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี</small>
|-
| 7 || [[สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (นนท์ แงด)]] || នន្ទ ង៉ែត<br>นนท์ แงด || ไม่ทราบ || วัดปทุมวดี<ref>วัดปทุมวดีได้ถูกพระสงฆ์คณะมหานิกายเข้าครอบครองขณะที่ยังไม่มีการแยกคณะสงฆ์ในช่วงหลังยุคการปกครองของเขมรแดง ดูรายละเอียดที่ http://www.haotrai.com/kh/%E1%9E%8A%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%84%E1%9F%97/90/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7-%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98</ref> || 2465-ปัจจุบัน || 1922-ปัจจุบัน || 97 || 2549-ปัจจุบัน || 2006-ปัจจุบัน || 2613 || <small>ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562</small>
|}
 
1,023

การแก้ไข