ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา"

| 7 || สมเด็จพระสังฆราชา (ฮี เจีย) || ហ៊ី ជា<br>ฮี เจีย || ไม่ทราบ || วัดปทุมวดี || ไม่ทราบ-2518 || ไม่ทราบ-2518 || ไม่ทราบ || 2518 || 1975 || ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ || <small>ดำรงตำแหน่งในสมัยระบอบเขมรแดงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์</small><ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 8 || [[สมเด็จพระอภิสิรีสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี)|สมเด็จพระสุคนธาธิบดี/สมเด็จพระอภิสิรีสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี)]] || បួរ គ្រី<br>บัวร์ กรี || ไม่ทราบ || ไม่ทราบ || 2483-ปัจจุบัน || 1940-ปัจจุบัน || 79 || 2534-ปัจจุบัน || 1991-ปัจจุบัน || 28 || <small>ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562, สถาปนาพระยศเป็นสมเด็จพระมหาสังฆราชเมื่อ พ.ศ. 2550</small>
|}
 
1,130

การแก้ไข