ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8530780 สร้างโดย Oum13928 (พูดคุย) ขอย้อนก่อน จะเปิดอภิปรายครับ)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
* '''เส้นทาง''' หลังจากผ่าน[[สถานีเคหะฯ]] รถไฟฟ้าจะวิ่งต่อไปบนถนนสุขุมวิท จากนั้นเข้าสู่[[สถานีสวางคนิวาส]]เป็นสถานีแรก และจะวิ่งสู่[[สถานีเมืองโบราณ]], [[สถานีศรีจันทร์ประดิษฐ์]] และสิ้นสุดโครงการส่วนต่อขยายฝั่งตะวันออกที่[[สถานีบางปู]] โดยปัจจุบันส่วนต่อขยายส่วนนี้ได้ถูกพักการดำเนินการไม่มีกำหนด จนกว่าจะได้ความชัดเจนเรื่องหลักประกันผู้โดยสาร
* '''สถานี''' สถานียกระดับ 4 สถานี
* '''เปิดบริการ''' ''ภายใน พ.ศ. 25662572''
 
===== รายชื่อสถานี =====
* '''เส้นทาง''' หลังจากผ่าน[[สถานีคูคต]] รถไฟฟ้าจะวิ่งไปตามแนวถนนลำลูกกา จากนั้นเข้าสู่[[สถานีคลองสาม]] เป็นสถานีแรก เข้าสู่[[สถานีคลองสี่]], [[สถานีคลองห้า]] และสิ้นสุดโครงการส่วนต่อขยายส่วนเหนือที่[[สถานีวงแหวนรอบนอกตะวันออก]] โดยปัจจุบันส่วนต่อขยายส่วนนี้ได้ถูกพักการดำเนินการไม่มีกำหนด จนกว่าจะได้ความชัดเจนเรื่องหลักประกันผู้โดยสาร
* '''สถานี''' สถานียกระดับ 4 สถานี
* '''เปิดบริการ''' 1 กรกฎาคม''ภายใน พ.ศ. 25662572''
* '''ความคืบหน้า''' พักการดำเนินการไม่มีกำหนด จนกว่าจะได้ความชัดเจนเรื่องหลักประกันผู้โดยสาร
 
===== รายชื่อสถานี =====
12,796

การแก้ไข