ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุกรมวิธาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''อนุกรมวิธานวิทยา''' ({{lang-en|taxonomy}}) ซึ่งมีรากศัพท์จากคำใน[[ภาษากรีกโบราณ]]ว่า {{lang|grc|τάξις, ''taxis''}} (การจัดเรียง) และ {{lang|grc|νόμος, ''nomos''}} (กฎ, ธรรมเนียม) เป็นการจัดจำแนก[[สิ่งมีชีวิต]]ออกเป็นหมวดหมู่ตามสาย[[วิวัฒนาการ]]
อนุกรมวิธานเป็นวิชาที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
 
<br />
 
::# การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต (classification) ออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ
::# การกำหนดชื่อสากลของหมวดหมู่และชนิดของสิ่งมีชีวิต (nomenclature)
157,105

การแก้ไข