ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การขับร้องประสานเสียง"

แก้ไขนิยามให้ถูกต้อง และควรเพิ่มเติมเนื้อหาต่อไปให้สมบูรณ์
(โรบอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน → คายกคณะ)
(แก้ไขนิยามให้ถูกต้อง และควรเพิ่มเติมเนื้อหาต่อไปให้สมบูรณ์)
การขับร้องประสานเสียง เป็นศิลปะการใช้เสียงของมนุษย์ร่วมกัน โดยนับเป็นดนตรีประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจมีการใช้เครื่องดนตรีประกอบหรือไม่ก็ได้
#เปลี่ยนทาง [[คายกคณะ]]
24

การแก้ไข