ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องดนตรี"

เพิ่มเติมประเภทของเครื่องดนตรี โปรดระบุชื่อเครื่องดนตรีเพิ่มเติมเพื่อให้บทความนี้สมบูรณ์
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เพิ่มเติมประเภทของเครื่องดนตรี โปรดระบุชื่อเครื่องดนตรีเพิ่มเติมเพื่อให้บทความนี้สมบูรณ์)
{{issues|สั้นมาก=yes|ต้องการอ้างอิง=yes}}
'''เครื่องดนตรี''' คือ อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา หรือปรับจากอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้งานสำหรับการผลิตเสียง[[ดนตรี]] หรือสร้างเสียงสำหรับใช้ประกอบในการร้องรำทำเพลง โดยหลักการแล้ว อุปกรณ์ใดก็ตามที่สามารถนำมาใช้ผลิตเสียงดนตรี ย่อมเรียกว่า '''เครื่องดนตรี''' ได้ทั้งสิ้น ผู้ที่ใช้เครื่องดนตรีนั้น เรียกว่า[[นักดนตรี]]
 
ประเภทของเครื่องดนตรีนั้นสามารถจำแนกได้หลายรูปแบบ ได้แก่
 
* การแบ่งตามลักษณะการบรรเลง : ใช้ในดนตรีไทย
** ดีด
** สี
** ตี
** เป่า
 
* การแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต : ใช้ในดนตรีสากล
** เครื่องสาย
** เครื่องลมไม้
** เครื่องลมทองเหลือง
** เครื่องเคาะ
** เครื่องตระกูลลิ่ม
 
== ดูเพิ่ม ==
24

การแก้ไข