ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ทางแยก
| กม. = 279.219
| ชื่อ = แยกกันแต
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|220}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220]] ไป [[จังหวัดศรีสะเกษ]]
}}
ผู้ใช้นิรนาม