ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยข่าวกรองลับ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox Government agency
|agency_name = ราชการข่าวกรองลับพ.ต.อประดู่ คำหงษา
|type =ราชการข่าวกรองลับ
|nativename = สังกัดองกรค์mi6ประเทศอังกฤษ
|nativename_a = และราชการข่าวกรองปราบปรามยาเสพติดของบช.ปสและป.ป.สประเทศไทย
|nativename_a =
|nativename_r = รหัสนินจาภาคกลาง
|seal = ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
|seal_width =
|seal_caption =
ผู้ใช้นิรนาม