ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประชุมสภาฐานันดร ค.ศ. 1789"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Estatesgeneral.jpg|340px|thumb|พิธีเปิดสมัยการประชุมสภาฐานันดร ณ [[พระราชวังแวร์ซาย]] กรุงปารีส 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1789]]
[[ไฟล์:Couder Stati generali.jpg|thumb|340px|การสาบานตนเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาฐานันดร 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1789]]
'''การประชุมสภาฐานันดร ค.ศ. 1789''' ({{lang-fr|''États généraux de 1789''}}) เป็นการประชุม[[สภาฐานันดร (ประเทศฝรั่งเศส)|สภาฐานันดรฝรั่งเศส]]ครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 1614 สภาฐานันดรเป็นสมัชชาใหญ่อันประกอบด้วยผู้แทน 1,200 คนจากสาม[[ฐานันดรแห่งราชอาณาจักร]] อันได้แก่ นักบวช (ฐานันดรที่หนึ่ง), ขุนนาง (ฐานันดรที่สอง), และสามัญชน (ฐานันดรที่สาม)
 
[[พระเจ้าหลุยส์ที่ 16]] ทรงเรียกประชุมเพื่อเสนอทางออกแก่ปัญหาการเงินของราชสำนัก สภาฐานันดรมีการประชุมกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงมิถุนายน ค.ศ. 1789 การประชุมนี้มีข้อติดขัดตั้งวาระแรกของสมัยประชุม วาระนี้คือการพิจารณาระเบียบการออกเสียงว่าจะใช้ระบบเช่นใด ระหว่าง ระบบแรกคือฐานันดรทั้งสามจะออกเสียงได้ฐานันดรละหนึ่งเสียง อันจะให้ความได้เปรียบแก่สองฐานันดรแรกและต้องพระประสงค์ขององค์กษัตริย์ หรือระบบที่สองคือให้ผู้แทนทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงเท่ากัน อันจะทำให้ฐานันดรที่สามซึ่งมีจำนวนสมาชิกมากสุดได้เปรียบ
 
การประชุมสภาฐานันดรดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อฐานันดรที่สามแยกไปตั้ง[[สภากงว็องซียงสมัชชาแห่งชาติ (การปฏิวัติฝรั่งเศส)|สมัชชาแห่งชาติ]] (National''Assemblée Assemblynationale'') ทั้งเชิญอีกสองฐานันดรเข้าร่วมซึ่งขัดต่อพระราชประสงค์ อันเป็นสัญญาณการเกิด[[การปฏิวัติฝรั่งเศส]]
 
{{การปฏิวัติฝรั่งเศส}}
29,596

การแก้ไข