ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช่องเวิร์คพอยท์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
| (เสาร์) 11:00 - 12:15 น. (รีรัน วันจันทร์) 14:35 - 15:30 น. <br> (รีรัน วันพฤหัสบดี) 04:35 - 05:30 น. || [[โหน่ง ชะชะช่า]]<br>[[พัน พลุแตก]]<br>[[สุดารัตน์ บุตรพรม]]<br>[[โก๊ะตี๋ อารามบอย]]<br>[[พิษณุ นิ่มสกุล]]<br>[[ศิวดล จันทเสวี]]<br>[[นลินทิพย์ เพิ่มภัทรสกุล]]<br>[[ศิลป์ รุจิรวนิช]]<br>[[ดนู ชุตินาวี]]<br>[[ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา]]
|-
| [[หกฉากครับจารย์]]
| [[ระเบิดเถิดเทิงซอยข้าใครอย่าแตะ|ระเบิดเถิดเทิงซอยข้าใครอย่าแตะ]]
| (อาทิตย์) 11:00 - 12:00 น. ||[[สุดารัตน์ บุตรพรม]]<br>[[สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์]]<br>[[พุทธชาด พงศ์สุชาติ]] <br> [[จิรายุ ละอองมณี]] <br> [[ณฉัตร จันทพันธ์]] <br> [[อรัชพร โภคินภากร ]]<br> [[ภาณุพรรณ จันทนะวงษ์]]<br>[[โดม เพชรดำรงชัย]]<br>[[วรางคนาง วุฑฒยากร]]
| (อาทิตย์) 11:00 - 12:15 น. (รีรัน วันพฤหัสบดี) 10:30 - 11:30 น.<br />||[[เท่ง เถิดเทิง]]<br>[[โหน่ง ชะชะช่า]]<br>[[กรกันต์ สุทธิโกเศศ]] <br> [[นารา เทพนุภา]] <br> [[โรเบิร์ต สายควัน]] <br> [[ส้มเช้ง สามช่า]]<br> [[สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์]]
|-
| [[ระเบิดเถิดเทิงซอยข้าใครอย่าแตะ|ระเบิดเถิดเทิงซอยข้าใครอย่าแตะ]]
| (อาทิตย์) 1112:00 - 1213:15 น. (รีรัน วันพฤหัสบดี) 10:30 - 11:30 น.<br />||[[เท่ง เถิดเทิง]]<br>[[โหน่ง ชะชะช่า]]<br>[[กรกันต์ สุทธิโกเศศ]] <br> [[นารา เทพนุภา]] <br> [[โรเบิร์ต สายควัน]] <br> [[ส้มเช้ง สามช่า]]<br> [[สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์]]
|-
|}
40

การแก้ไข