ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย"

|2558 - 2559|| [[ระเบิดเถิดเทิงสิงโตทอง]] || ||เหมย
|-
|rowspan = "2" |2560|| [[ระเบิดเถิดเทิงแดร็กคูล่าหารัก]] || มนต์นางตานี ||บาน่า (นางตานี)
|-
|2560|| [[เป็นต่อ |เป็นต่อ 2017]] || สะพานควาย ||น้องพิงค์ || [[ช่องวัน]]
|}
40

การแก้ไข