ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย"

! พ.ศ. !! เรื่อง !! ตอน !! รับบท !! ออกอากาศ
|-
|2557|| [[ระเบิดเที่ยงแถวตรง]] || [[รายชื่อตอนในระเบิดเถิดเทิง|เกษตรกรรมขำกระจาย <br> อย่าใกล้กันเลย]]||ลิลลี่ ||rowspan = "3" | [[ช่องเวิร์คพอยท์]]
|-
|2558 - 2559|| [[ระเบิดเถิดเทิงสิงโตทอง]] || ||เหมย || [[ช่องเวิร์คพอยท์]]
|-
|2560|| [[ระเบิดเถิดเทิงแดร็กคูล่าหารัก]] || มนต์นางตานี ||บาน่า (นางตานี) || [[ช่องเวิร์คพอยท์]]
|-
|2560|| [[เป็นต่อ |เป็นต่อ 2017]] || สะพานควาย ||น้องพิงค์ || [[ช่องวัน]]
40

การแก้ไข